Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 124/2020 rd Plenum Tisdag 6.10.2020 kl. 14.02—20.20

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Regeringens propositionRP 122/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 22/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 122/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.