Senast publicerat 26-10-2021 18:48

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Regeringens propositionRP 114/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.