Senast publicerat 01-02-2022 09:57

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Regeringens propositionRP 182/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 26 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Ledamot Lehto, varsågod. 

Debatt
17.55 
Rami Lehto ps :

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, jolla korvattaisiin samanniminen voimassa oleva laki. Uudistuksen tarkoituksena on saattaa naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskeva lainsäädäntö perustuslain vaatimusten mukaiseksi ja samalla muutenkin lakiteknisesti ajantasaiseksi.  

On hieno asia, että naiset entistä enemmän haluavat käydä armeijan eli vapaaehtoisen asepalveluksen. Kun ajatellaan, niin tämän vuosituhannen puolella miesten osuus on koko ajan pienentynyt ja naisten kasvanut — tosin ero on vielä suuri, mutta se määrä miehiä, jotka käyvät varusmiespalveluksen, on rajusti pienentynyt, ja se taas, miten naiset käyvät, on kasvanut, yli kaksinkertaistunut — eli he ovat kiinnostuneet siitä, ja se on hyvä, ja on tulevaisuudessa tärkeätä, että naisetkin myös kävisivät armeijan, ainakin osa heistä.  

Sitten kun ajatellaan, mikä tukisi tätä myös, niin Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja, joka tarjoaa koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sotilastaitojensa ja yleisten turvallisuustaitojensa ylläpitämisestä, kehittämisestä ja laajentamisesta, ja tätä kautta olisi hyvä nyt, että naisetkin, nuoret tytöt, saisivat tietää, että tuolla voisi käydä kokeilemassa enemmän, miten se armeija maistuu, ja saisi alkukoulutusta sitä kautta. Tässä täytyy monien tahojen tehdä yhteistyötä, jotta kiinnostus lisääntyisi. 

Mitä tulee vielä tähän lakiesitykseen, niin on ihan hyvä, että tällaisia tuodaan ja kehitetään. Me tarvitaan naisia myös armeijassa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.