Senast publicerat 26-10-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

27.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021.