Senast publicerat 26-10-2021 19:15

Punkt i protokollet PR 124/2021 rd Plenum Tisdag 26.10.2021 kl. 13.59—18.38

29.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021.