Senast publicerat 16-11-2022 19:27

Punkt i protokollet PR 124/2022 rd Plenum Onsdag 16.11.2022 kl. 13.59—19.02

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2022.