Punkt i protokollet
PR
125
2016 rd
Plenum
Fredag 2.12.2016 kl. 12.59—13.29
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016. 
Senast publicerat 2.12.2016 13:56