Punkt i protokollet
PR
125
2016 rd
Plenum
Fredag 2.12.2016 kl. 12.59—13.29
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016. 
Senast publicerat 02-12-2016 13:58