Punkt i protokollet
PR
125
2016 rd
Plenum
Fredag 2.12.2016 kl. 12.59—13.29
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016. 
Senast publicerat 02-12-2016 14:04