Senast publicerat 04-06-2021 22:13

Punkt i protokollet PR 125/2016 rd Plenum Fredag 2.12.2016 kl. 12.59—13.29

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016.