Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 125/2017 rd Plenum Tisdag 28.11.2017 kl. 13.59—17.43

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 144/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.