Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 125/2017 rd Plenum Tisdag 28.11.2017 kl. 13.59—17.43

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017.