Senast publicerat 05-06-2021 16:34

Punkt i protokollet PR 125/2018 rd Plenum Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.