Senast publicerat 05-06-2021 16:19

Punkt i protokollet PR 125/2018 rd Plenum Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 186/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.