Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 125/2018 rd Plenum Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 29/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2018.