Senast publicerat 04-06-2021 22:13

Punkt i protokollet PR 126/2016 rd Plenum Onsdag 7.12.2016 kl. 14.02

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.