Punkt i protokollet
PR
126
2017 rd
Plenum
Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 
Senast publicerat 29-11-2017 19:50