Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 126/2017 rd Plenum Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01

12.  Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

LagmotionLM 78/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.