Punkt i protokollet
PR
126
2017 rd
Plenum
Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 
Senast publicerat 29-11-2017 19:54