Senast publicerat 05-06-2021 09:46

Punkt i protokollet PR 126/2017 rd Plenum Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 156/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 2/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.