Punkt i protokollet
PR
126
2017 rd
Plenum
Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2018 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.11.2017. 
Under debatten har Pia Viitanen understödd av Krista Kiuru framställt åtta förslag till uttalanden i enlighet med reservation 1, Ozan Yanar har understödd av Olli-Poika Parviainen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2, Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Hanna Sarkkinen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3, Veronica Rehn-Kivi har understödd av Mats Löfström framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 4, Peter Östman har understödd av Sari Essayah framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 5 och Ville Vähämäki har understödd av Toimi Kankaanniemi framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 6. 
Redogörelsen godkändes . 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 107/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17—20, 30, 34, 36/2015 rd, LM 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 rd samt LM 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 38, 42/2016 rd och AM 23/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 70 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 71 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 42 nej; 20 frånvarande
 
Andre vice talman Arto Satonen
Pia Viitanens förslag 5 och Ozan Yanars förslag 1 har samma innehåll och ställs vid omröstningarna gemensamt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 5 och Ozan Yanars förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 55 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Andre vice talman Arto Satonen
Pia Viitanens förslag 6 och Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 gäller samma ärende. Vid omröstningarna ställs först Pia Viitanens förslag 6 mot Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 "ja", Pia Viitanens förslag 6 "nej".
Omröstningsresultat: 133 ja, 32 nej, 16 avstår; 18 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Aino-Kaisa Pekonens förslag 1. 
2) Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 169 ja, 12 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 7 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 63 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Pia Viitanens förslag 8 "nej".
Omröstningsresultat: 133 ja, 48 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Ozan Yanars förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 70 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 170 ja, 12 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Veronica Rehn-Kivis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 174 ja, 9 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 160 ja, 6 nej, 16 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Ville Vähämäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 20 nej, 1 avstår; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Följande anmälning antecknades till protokollet: Anna-Maja Henriksson /sv avsåg rösta "ja" vid omröstning 13. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 05-04-2019 11:45