Senast publicerat 05-06-2021 16:34

Punkt i protokollet PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.