Senast publicerat 05-06-2021 16:34

Punkt i protokollet PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 29/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 105/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.