Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 105/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 5.12.2018 17:00