Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.