Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, ikraftträdandebestämmelsen 
Talman Paula Risikko
Arja Juvonen har understödd av Veronica Rehn-Kivi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 31 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2, ikraftträdandebestämmelsen 
Talman Paula Risikko
Arja Juvonen har understödd av Veronica Rehn-Kivi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 150 ja, 31 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd och 48/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, ikraftträdandebestämmelsen 
Talman Paula Risikko
Arja Juvonen har understödd av Veronica Rehn-Kivi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 31 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2, ikraftträdandebestämmelsen 
Talman Paula Risikko
Arja Juvonen har understödd av Veronica Rehn-Kivi föreslagit att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 150 ja, 31 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd och 48/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 12:51