Punkt i protokollet PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 

Senast publicerat 05-12-2018 18:06