Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 126/2018 rd Plenum Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
LagmotionLM 40/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 28/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 4.12.2018. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

11 § 

Talman Paula Risikko
:

Mats Löfström har understödd av Katja Taimela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Mats Löfströms förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 84 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.