Senast publicerat 18-11-2022 14:24

Punkt i protokollet PR 126/2022 rd Plenum Fredag 18.11.2022 kl. 12.59—13.38

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022.