Senast publicerat 18-11-2022 14:39

Punkt i protokollet PR 126/2022 rd Plenum Fredag 18.11.2022 kl. 12.59—13.38

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 170/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.