Punkt i protokollet
PR
127
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33
2.3
Muntlig fråga om utvidgat ibruktagande av skattenummer (Jari Myllykoski vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Andre vice talman Arto Satonen
Nästa fråga, ledamot Myllykoski. 
Debatt
16.45
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa herra puhemies! Harmaa talous on edelleen Suomen suurimpia elinkeinoelämän yksittäisiä vitsauksia. Menetämme miljoonia verotuloja, joilla hallitus voisi työryhmiä tehokkaammin torjua köyhyyttä. 
Veronumeron käyttöön ottaminen rakennusalalla lisäsi verotuloja siitäkin huolimatta, että käyttöönoton jälkeen alan volyymi hiipui. Verohallinnon mukaan 2014 mennessä torjunta ja veronumeron käyttöönotto toivat 27 000 uutta henkilöä verotuksen ja valvonnan piiriin. Kysynkin, arvoisa ministeri: aikooko hallitus tosissaan ottaa harmaata taloutta sarvista kiinni ja laajentaa veronumeron käyttöönottoa myös muille aloille, sillä, arvoisa ministeri, tämä viivyttely hallituksen osalta vaikuttaa (Puhemies koputtaa) epävälittämiseltä? 
16.46
Valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kyllä hallitus välittää. Harmaan talouden kitkentä ja torjunta on paras tapa terveellä tavalla vahvistaa meidän taloutta, ja kaikki keinot, mitä sillä saralla voidaan tehdä, pitää ottaa käyttöön. 
Tämä veronumerojärjestelmä rakennusalalla on ollut kiistatta hyvä, ja nyt mielestäni pitää seurata sitä, oppia siitä ja sitten harkitusti laajentaa sitä muille aloille. Se on kiistatta tuonut tuloksia. 
Harmaan talouden torjunnassa on myöskin paljon muuta, mitä tehdään. Meillä on pelkästään poliisimiehiä ja -naisia yli 500, jotka ovat talousrikollisuuden ja harmaan talouden kimpussa. Hallituksella on erillinen harmaan talouden ja veronkierron torjuntaohjelma. Me toimimme kansainvälisillä areenoilla ja kotimaassa veronkierron estämiseksi, sekä EU:n että OECD:n puitteissa. 
Kyllä tässä todella paljon tehdään. Mutta tästä asiasta, minkä edustaja Myllykoski otti esille, on todellakin hyviä kokemuksia, (Puhemies koputtaa) ja me pohdimme sen laajentamista. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Nyt on mahdollisuus painamalla V-painiketta esittää lisäkysymyksiä. 
16.47
Jari
Myllykoski
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! On kyllä kummallista jäädä odottamaan, jos keinot ja valikoimat ovat selvillä ja tiedetään faktat, kuinka tämä on auttanut rakennusalalla. Nyt on kysymys siitä, että myös muilla aloilla ollaan jo vapaaehtoisesti lähtemässä tähän. Täällä esimerkiksi kiinteistöaloilla ollaan otettu vapaaehtoisesti käyttöön näitä hankintoja. Me tiedämme tällä hetkellä esimerkiksi valitettavia uutisia Meyerin telakalta, jossa aluehallintoviranomainen on todennut alihankintayrityksissä 2—3 euron tuntipalkkoja maksettavan ulkolaisille työntekijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että se vie mahdollisuuden suomalaiselta työntekijältä työllistyä. Ollaan murheissaan työntekijöiden asemasta. Mutta samalla on syytä kysyä ministeriltä, kauanko te aiotte simputtaa suomalaisia alihankintayrityksiä, sillä he eivät ole tasavertaisessa kilpailuasetelmassa näiden jobbariyritysten kanssa. 
16.48
Valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Jos joillakin työpaikoilla, työyhteisöissä on väärinkäytöksiä ja pyritään kiertämään suomalaista työlainsäädäntöä tai voimassa olevia työehtosopimuksia, niin siihen pitää tietenkin puuttua. Tässäkin viittasitte siihen, että aluehallintoviranomainen, valvova viranomainen, oli havainnut näitä, ja näihin pitää tiukasti puuttua. Meidän suomalainen työelämämme ja sen säännöt on tehty sitä varten, että niitä noudatetaan. Se, että valvonta toimii, näihin rikkeisiin puututaan, on minusta myöskin parasta ennalta ehkäisevää työtä, ja on aivan selvää, että tätä teemme ja sitä edistämme. (Jari Myllykoski: Veronumerolla kerralla kuntoon!) 
16.49
Antti
Lindtman
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Harmaa talous on todellinen syöpä meidän yhteiskunnassa. On hyvä nähdä, että 2—3 miljardia eräänkin arvion mukaan harmaan talouden piirissä liikkuu rahaa. Ja se on hyvä nähdä, että esimerkiksi ne verot, joita toiset välttelevät, koituvat kaikkien muiden tavallisten suomalaisten, pieni- ja keskituloisten veronmaksajien maksettaviksi. Sen takia tähän ongelmaan pitäisi nyt puuttua kaikin käytettävissä olevin keinoin. 
Ja sen takia, arvoisa puhemies, sosialidemokraatit esittivät jo yli vuosi sitten 20 kohdan ohjelman harmaan talouden torjunnan edistämiseksi. Otan muutamia esityksiä: alipalkkauksen kriminalisointi; veronumeron laajentaminen oli yksi, joka edelleen antaa odottaa; kanneoikeus ammattiliitoille tilanteessa, jossa rikotaan työehtoja; tilaajavastuulain laajentaminen. Viimeksi tällä viikolla täällä eduskunnan valiokunnissa on äänestetty siitä, että hankintalakiin tuotaisiin samanlainen työehtojen tarkistus välttämättömäksi kuin on rakennusalalla. Kysynkin hallitukselta: (Puhemies koputtaa) Miksei tämä käy hallitukselle? Milloin te puututte harmaaseen talouteen niin, että tuntuu? 
16.50
Valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä hankintalaki on ministeri Lindströmin heiniä. Mutta tähän harmaaseen talouteen vielä: Te annatte nyt kuvan, että me emme tekisi harmaan talouden eteen mitään. Edelleenkin sitä erinomaista erillisstrategiatyötä — harmaan talouden torjunnan erityisohjelmaa, joka aloitettiin silloin, kun te olitte hallituksessa — jatketaan edelleen. Uskon, että te olette tyytyväisiä siihen työhön. Se olisi kiva kuulla joskus. 
Sen lisäksi, kuten kerroin, laajasti meidän viranomaiset taistelevat joka päivä harmaan talouden ja veronkierron estämiseksi ja sitä kautta kotiuttavat ne rahat hyvinvointiyhteiskuntaan, mitä me tarvitsemme. Meillä on oma strategiaryhmä, joka koko ajan todellakin käy läpi ja kehittää harmaan talouden ja veronkierron torjuntatapoja. Yksi sellainen, joka on iso askel, on kansallinen tulorekisteri, jonka me saamme käyttöön vuoden 19 alusta. Sitä rakennetaan parhaillaan. Se on yksi kouriintuntuva keino, jolla pystytään harmaaseen talouteen puuttumaan. 
Monia muitakin toimenpiteitä on koko ajan kehitteillä, ja niitä tehdään. Olkaa siis siltä osin huoleti, (Puhemies koputtaa) mutta vakavasti otetaan kannustus. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 28.4.2017 16:10