Senast publicerat 04-06-2021 22:20

Punkt i protokollet PR 127/2016 rd Plenum Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av 4 § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 227/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 227/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.