Senast publicerat 04-06-2021 22:25

Punkt i protokollet PR 127/2016 rd Plenum Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 255/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.