Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.