Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 198/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.