Punkt i protokollet
PR
127
2018 rd
Plenum
Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
Ärende 19 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 31/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
19.56
Jukka
Kopra
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tämä hallituksen esitys raskaiden moottorikelkkojen sallimisesta moottorikelkkareiteillä on erityisen tervetullut. Jo tälläkin hetkellä raskaita moottorikelkkoja on käytössä, niillä voi metsässä ajaa, mutta nyt niillä voisi ajaa siis moottorikelkkareiteillä. Kuljettaja tarvitsee raskaan moottorikelkan kuljettamiseen jatkossa T-luokan ajokortin.  
Uskomme, että tämä esitys on erittäin hyvä parantamaan erityisesti pohjoisen Suomen matkailuyritysten toimintaa, sillä näin voidaan kuljettaa turisteja ja muita matkailijoita metsässä ja luontokohteissa ja luontokohteisiin paremmin kuin silloin, jos nämä henkilöt itse ajaisivat moottorikelkkaa. 
Valiokunta mietinnössään totesi, että vaikutuksia on seurattava, ja on tietenkin hyvä näin, että tästä saadaan sitten raportti ajan kuluessa, sillä ilmiö on kuitenkin uusi ja sitä on syytä tarkkailla. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 185/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 18-01-2019 13:57