Senast publicerat 05-06-2021 15:55

Punkt i protokollet PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 186/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2018 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
19.59 
Jukka Kopra kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä käsillä oleva esitys sähköisestä ajokortista on osa hallituksen digitalisaatiohankkeita ja erittäin tervetullut. Kyse on siitä, että kuljettajan ei tarvitse tien päällä liikkuessaan pitää sitä korttiajokorttia mukana, vaan älypuhelimella voidaan sovelluksen avulla osoittaa tarvittaessa oikeus ajoneuvon kuljettamiseen. Kuulemisessa saimme kuulla, että tässä on mahdollisuus huijaamiseen, ja senpä vuoksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että on syytä tarkkailla vaikutuksia liikenteessä ja on kehitettävä uusia turvajärjestelmiä, jotta tämä mobiiliajokortti olisi mahdollisimman luotettava myös jatkossa. Totesimme myös, että olisi hyvä saada tämä kehitettyä siihen malliin, että mobiiliajokorttia voisi käyttää myöskin henkilöllisyyden todistamiseen niissä tilanteissa, joissa tarvitsee henkilöllisyys todistaa, siis muissakin kuin tien päällä tapahtuvissa ajo-oikeuteen liittyvissä asioissa, ja tällainen järjestelmän jatkokehitys olisi erittäin suotavaa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.