Senast publicerat 05-06-2021 16:13

Punkt i protokollet PR 127/2018 rd Plenum Måndag 10.12.2018 kl. 14.01—20.08

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till spårtrafiklag och lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 105/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 29/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 105/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.