Senast publicerat 22-11-2022 18:39

Punkt i protokollet PR 127/2022 rd Plenum Tisdag 22.11.2022 kl. 13.59—17.07

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 234/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.