Senast publicerat 04-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 128/2016 rd Plenum Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 19/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2016. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

10 § 

Talman Maria Lohela
:

Riitta Myller har understödd av Anneli Kiljunen och Hanna Sarkkinen har understödd av Matti Semi föreslagit att 10 § stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Förslagen har samma innehåll och ställs gemensamt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Riitta Myllers och Hanna Sarkkinens förslag "nej". Omröstningsresultat: 109 ja, 55 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

51 § 

Talman Maria Lohela
:

Riitta Myller har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att 51 § stryks. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Riitta Myllers förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 55 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 231/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.