Punkt i protokollet
PR
128
2016 rd
Plenum
Fredag 9.12.2016 kl. 13.01—15.57
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 31/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
2 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Antero Vartia har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Förslagen har samma innehåll och ställs gemensamt mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens och Antero Varias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 60 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
15 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Antero Vartia har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Sari Essayah har understödd Peter Östman föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Lauri Ihalainens förslag mot Antero Vartias förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Essayahs förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antero Vartias förslag "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej". Omröstningsresultat: 119 ja, 48 nej; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Vartias förslag. 
2) Sari Essayahs förslag "ja", Antero Vartias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 60 nej; 33 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Essayahs förslag. 
3) Betänkandet "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 65 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
16 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 52 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
25 § 
Talman Maria Lohela
Sari Essayah har understödd av Peter Östman föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 43 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
80 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 46 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Mari Tolppanens /sd anmälan om att hon avsåg rösta "nej" antecknades till protokollet. 
81 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 47 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
93 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Antero Vartia har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Lauri Ihalainens förslag mot Antero Vartias förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antero Vartias förslag "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 49 nej; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Vartias förslag. 
2) Betänkandet "ja", Antero Vartias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 59 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
95 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 47 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
98 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Antero Vartia har understödd av Touko Aalto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Lauri Ihalainens förslag mot Antero Vartias förslag och slutligen ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antero Vartias förslag "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 39 nej; 35 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Vartias förslag. 
2) Betänkandet "ja", Antero Vartias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 59 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
En ny 98 a § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att till lagen fogas en ny 98 a § i enlighet med reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 48 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
110 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 47 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
115 § 
Talman Maria Lohela
Lauri Ihalainen har understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Lauri Ihalainens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 48 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
En ny 170 § 
Talman Maria Lohela
Antero Vartia har understödd av Touko Aalto föreslagit att till lagen fogas en ny 170 § i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Antero Vartias förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 60 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—17 i proposition RP 108/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15.12.2016 09:52