Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

Regeringens propositionRP 73/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 

Senast publicerat 04-12-2017 19:10