Punkt i protokollet
PR
128
2017 rd
Plenum
Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017. 
Senast publicerat 04-12-2017 19:12