Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 128/2017 rd Plenum Fredag 1.12.2017 kl. 13.00—13.33

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 82/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2017 rd
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 21/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 29.11.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

25 § 

Talman Maria Lohela
:

Jani Mäkelä har understödd av Jari Ronkainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 16 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

28 § 

Talman Maria Lohela
:

Jani Mäkelä har understödd av Jari Ronkainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 158 ja, 16 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

36 § 

Talman Maria Lohela
:

Jani Mäkelä har understödd av Jari Ronkainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 16 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

40 § 

Talman Maria Lohela
:

Jani Mäkelä har understödd av Jari Ronkainen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 16 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 82/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.