Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

10.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.