Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
LagmotionLM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.