Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.