Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 128/2018 rd Plenum Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.