Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Regeringens propositionRP 54/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.