Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.