Senast publicerat 27-01-2022 13:57

Punkt i protokollet PR 128/2020 rd Plenum Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen]